0,00 zł

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi Państwa zgłoszenia/wiadomości z formularza kontaktowego oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji w tym przedmiocie, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora - przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. Administratorem danych jest Rozrywka Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 56a, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000325325, posiadająca NIP: 7010175325 oraz REGON: 141789975, tel.: 692-062-511 mail: redakcja@rozrywka.waw.pl Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora). Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. Państwa dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności